Croeso i Castell Coginio

WNHSS

Hoffai’r Asiantaeth Safonau Bwyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru eich croesawu i’r ‘Castell Coginio’, gêm ryngweithiol i addysgu a hyrwyddo bwyta’n iach ac arferion hylendid bwyd da i blant rhwng 8 ac 11 oed (cyfnod allweddol 2). Datblygwyd yr adnodd yn wreiddiol gan Safonau Bwyd yr Alban, a'i addasu i gefnogi'r cwricwlwm yng Nghymru.

Nod ‘Castell Coginio’ yw cefnogi negeseuon am fwyta’n iach a diogelwch bwyd yn unol â Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Bwriedir i’r wefan gael ei defnyddio mewn ysgolion a/neu yn y cartref, a chaiff disgyblion eu hannog i gymryd rhan wrth iddynt gystadlu ag ysgolion eraill i gyrraedd y brig. Rydym yn gobeithio y caiff tasgau a gemau ychwanegol eu hychwanegu at y wefan, yn ogystal â diweddariadau, adnoddau a gwybodaeth newydd i athrawon.

Mae canllawiau i athrawon, sydd yn yr adran 'Adnoddau i Athrawon', yn cynnwys awgrymiadau a gwybodaeth ddefnyddiol am ddefnyddio’r wefan. Yn ogystal, ceir gwybodaeth am y canllaw bwyta’n iach a gwybodaeth am ddiogelwch bwyd, ynghyd â’n hadnoddau eraill ar gyfer ysgolion.

Rydym yn gobeithio y byddwch chi a’ch disgyblion yn mwynhau chwarae’r gêm. Ewch ati i geisio cyrraedd y brig er mwyn i chi a’ch disgyblion dderbyn tystysgrifau 'Castell Coginio'!

 screen grab tudalen groeso