Hafan

Nod Castell Coginio yw addysgu disgyblion ysgol gynradd am brif egwyddorion deiet iachus a chytbwys, gan gynnwys beth yw'r prif grwpiau bwyd a pha fath o fwydydd y dylent eu cynyddu neu eu lleihau yn eu deiet. Nid cynllun deiet rhagnodol mohono, a nid yw'n cynnig dadansoddiad maethol manwl. Yn hytrach, mae Castell Coginio yn cynnig adborth syml y mae plant yn gallu ei ddeall.